Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Intervence voert op verzoek en in opdracht van de kinderrechter en de 13 Zeeuwse gemeenten de regie voor gezinnen en kinderen die te maken krijgen met (preventieve) jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het is onze taak om kinderen te beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd, om gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblematiek te ondersteunen én om regie te voeren over de ingeschakelde hulpverlening.

Een stage bij Intervence betekent de kans krijgen om samen met je collega’s een veilige opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren te creëren. Het is ook dé plek om je vakbekwaamheid verder te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

Onder supervisie van een gekwalificeerde, SKJ-geregistreerde gezinsmanager leer je verantwoordelijkheid te dragen voor de begeleiding van gezinnen door het voeren van gesprekken en het schrijven van plannen en rapportages in samenwerking met collega’s en derden. En versterk je je beroepshouding door reflectie op je eigen handelen, uitwisseling met je team en het volgen van trainingen.

Als stagiair(e) zien we je als volwaardig collega waardoor je extra veel leert. Deze mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid biedt je de mogelijkheid om onder begeleiding van je supervisor aan de slag te gaan met verschillende casuïstiek. In overleg met het gezin schakelen jullie de best passende hulpverlening in en houden jullie toezicht op de voortgang en kwaliteit hiervan. Daarbij heb je veel afwisselende contacten met jeugdzorgverleners, gemeenten, de politie, het openbaar ministerie en rechters en andere professionals uit het vak. Een uitdagende en veelzijdige stageomgeving!

Wat breng je met je mee?

  • Teamgevoel! Je werkt liever samen dan alleen.
  • Je bent enthousiast, leergierig en zelfstandig.
  • Je bent sociaal ingesteld en hebt sterke verbale en schriftelijke vaardigheden.
  • Je hebt een proactieve en assertieve houding.
  • Je bent 4e-jaars student aan een hbo- of wo-opleiding in de richting van Social Work of Pedagogiek (met uitstroomprofiel Jeugd of Jeugdzorgwerker).
  • Je bent één schooljaar (september t/m juni)  32 uur per week beschikbaar. We vinden het belangrijk dat je onze organisatie écht leert kennen. Daarom is een afstudeerstage mogelijk, maar alleen als je ook meewerkt.

Let op: voor al onze stages geldt dat je gedurende jouw gehele stageperiode bij Intervence ingeschreven moet staan bij een opleidingsinstituut (hogeschool/universiteit).

Is een stage bij Intervence iets voor jou?

We bieden je graag een plek om te leren en te ervaren wat het werk als gezinsmanager inhoudt. Heb je belangstelling voor een stageplaats bij Intervence? Stuur dan je sollicitatiebrief naar sollicitaties@intervence.nl  t.a.v. mevrouw Eveline de Lange HRM medewerker/adviseur en geef daarin duidelijk je motivatie aan, wanneer je met jouw (afstudeer)stage zou willen beginnen, voor welke duur en hoeveel dagen in de week je beschikbaar bent.  Stagiair(e)s komen in aanmerking voor een stagevergoeding conform de cao Jeugdzorg.

In principe starten onze stages in september. In april/mei vinden hiervoor de selectiegesprekken plaats voor de instroom. Wij bieden op dit moment geen stageplaatsen aan bij onze ondersteunende diensten.
Je kunt tot 19 april 2021 solliciteren voor een stageplaats.