Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Arbeidsvoorwaarden

Je professionaliteit

Iedereen die bij Intervence wil werken, moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen. Hiermee laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdbescherming. Daarnaast betekent professionalisering voor een aantal functiegroepen dat je ingeschreven moet zijn in het beroepsregister voor specialisten in de jeugdsector (SKJ) om bij ons aan de slag te kunnen.

Met deze beroepsregistratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak, door het behalen van accreditatiepunten voor deskundigheidbevordering, te reflecteren en te werken volgens de beroepscode en richtlijnen.

Het is jouw professionele verantwoordelijkheid om je te registreren, op de hoogte te zijn van de kwaliteitseisen, hier aan te voldoen en ook zorg te dragen voor de herregistratie. Wij ondersteunen je daarin door samen te kijken naar geaccrediteerde scholingsmogelijkheden die bijdragen aan jouw ontwikkeling en de herregistratie in het beroepsregister.

Je ontwikkeling

Jouw persoonlijke groei en ontwikkeling vinden we belangrijk. Daarom investeren we graag in jouw professionaliteit. Minimaal een keer per jaar bespreken we je voortgang en functioneren. Jij weet het beste wat jij aan deskundigheid nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Daarom kun je in overleg met je leidinggevende een gericht ontwikkelplan opstellen. Daarin leg je vast hoe jij je wilt ontwikkelen bij Intervence. Ook wensen voor een specifieke individuele opleiding, studiefaciliteiten of lidmaatschap voor een vakbond of beroepsvereniging kun je hierin vastleggen.

Om jou als professional verder te versterken, neem je deel aan trainingen en cursussen volgens de beroepseisen en heel praktisch gericht op je eigen werkomgeving. Daarnaast heb je onbeperkt toegang tot ons online platform Intervence Academie. Daar doe je kennis op over onderwerpen die jou interesseren en op een tempo en een manier die bij jou past. Naast jeugdzorg-gerelateerde onderwerpen kun je via e-learnings en webinars meer leren over onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, loopbaanontwikkeling, digitale vaardigheden, time management en meer.

Je balans

Bij Intervence helpen we je om de balans tussen werk en privé te vinden én te houden. Samen kijken we naar mogelijkheden om – afhankelijk van je functie – je arbeidsduur en werktijden af te stemmen op jouw wensen. Dat maakt het mogelijk om deeltijd te werken of je werktijden flexibel in te vullen, bijvoorbeeld omdat je de kinderen naar school brengt, mantelzorg verleent of files wilt vermijden. Daarnaast zijn er opties om thuis te werken tijdens een vaste werkdag of bij ziekte van een gezinslid. Omdat we werksfeer en kennisdeling belangrijk vinden, is het wel van belang dat je regelmatig op kantoor aanwezig bent.

Je vakbond

Jij bent er voor anderen. Maar de sector is er ook voor jou! Vakbond FNV Zorg en Welzijn en vakbond CNV Zorg en Welzijn zetten zich in voor de belangen van werkenden in de zorg- en welzijnssector, maar ook voor studenten, gepensioneerden en anders actieven (zoals mensen met een uitkering). Samen met hun leden zorgen zij ervoor dat jij je werk goed en met plezier kunt doen. Dit kan variëren van salarisverhoging en het hebben van een veilige werkplek tot het doen van opleidingen of een betere werk-privébalans. Dit doen zij onder meer door afspraken te maken over werk en inkomen die worden vastgelegd in de cao, te zorgen voor eerlijke wetgeving en je te helpen bij je professionele ontwikkeling.

Je extraatjes

Jij zet je het hele jaar door hard in voor de gezinnen die we begeleiden. Daarom vinden we het ook belangrijk om jou het gedurende het jaar een extraatje te geven als waardering voor jouw inzet. Denk daarbij aan een teamuitje, ons jaarlijkse personeelsfeest en een kerstpakket aan het einde van het jaar.

Je vergoedingen

Bij Intervence komen we je tegemoet in je kosten voor woonwerkverkeer (o.a. met een T-Tag voor de Westerscheldetunnel, indien nodig). Moet je voor je functie dienstreizen of andere onkosten maken? Ook deze worden door ons vergoed conform onze eigen regelingen. Daarnaast krijg je bij een ambulante functie een mobiel en een laptop of tablet van ons.

Je verlof

Bij een fulltime dienstverband (36 uur) krijg je bij Intervence 144 uur basisverlof. Daarnaast heb je 56 uur verlofbudget. Op jaarbasis heb je als fulltimer dus recht op 200 verlofuren. Deze uren worden berekend naar rato van het aantal uur dat je volgens jouw arbeidsovereenkomst werkt.

Je zorgverzekering

We hebben collectieve zorgverzekeringen afgesloten met zorgverzekeraars CZ en IZZ. Als je kiest voor één van deze zorgverzekeraars, dan ontvang je een korting op de verzekeringspremie. Daarnaast ontvang je van Intervence een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering van bruto €20,- per maand, ook wanneer je niet voor een collectieve verzekering kiest.

Je pensioen

Als je bij Intervence werkt, bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Deelname aan de pensioenregeling is verplicht. Intervence betaalt maandelijks een premie voor je pensioen. Je betaalt zelf ook maandelijks een pensioenpremie; deze wordt ingehouden op je brutosalaris.

Voor meer informatie over de pensioenregeling van PFZW kun je terecht op: www.pfzw.nl.

Je eerste jaar

Bij Intervence vinden we het belangrijk dat nieuwe collega’s goed van start kunnen gaan. Gedurende je eerste jaar monitoren we regelmatig hoe het met je gaat en plannen we een aantal officiële gespreksmomenten in. Er ligt voor iedereen een inwerkprogramma klaar waar je samen met je mentor mee aan de slag gaat. Gezinsmanagers starten daarnaast met een scholingstraject op het gebied van de FFP-methodiek en de kennis die nodig is om in de jeugdbescherming te werken.

Je contract

Wanneer je bij Intervence aan de slag gaat, bieden we je standaard een tijdelijk contract aan van 12 maanden met één maand proeftijd. Minimaal een maand voor afloop van dit jaarcontract overwegen we de voortzetting van je dienstverband.

Je salaris

Bij aanstelling stellen we je salaris vast. Dit salaris hangt onder andere af van je opleiding, werkervaring en leeftijd en is gebaseerd op de schaal van de cao Jeugdzorg waarin je functie is gewaardeerd en je laatste genoten bruto-inkomen. In de cao vind je ook het generieke functieboek; hierin staat onder meer welke functies er zijn en welke schaal bij jouw functie hoort.

Afhankelijk van je functie kan van je gevraagd worden om na je eerste arbeidsjaar buiten kantooruren bereikbaar te zijn (gemiddeld één week per jaar). Dit noemen we een bereikbaarheidsdienst. Hiervoor ontvang je van Intervence een vergoeding ter compensatie. De afspraken hierover zijn conform cao.

Je CAO

De functies bij Intervence vallen onder de cao Jeugdzorg (2017-2019). In deze cao staan jouw rechten, plichten en arbeidsvoorwaarden uitgebreid omschreven. Zo ontvang je van ons in mei een vakantietoeslag van 8%, in december een eindejaarsuitkering van 8,3% en de mogelijkheid tot deelname aan een collectieve zorgverzekering. De meest recente versie van de cao kun je raadplegen via jeugdzorgnederland.nl.

Sollicitatieprocedure

Stap 6: Welkom!

Zijn je referenties akkoord? Dan is het tijd om je handtekening onder jouw arbeidsovereenkomst met Intervence te zetten. Tegelijkertijd wordt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) opgevraagd die je voor het einde van je proeftijd dient te overleggen. We gaan vol vertrouwen de samenwerking aan en kijken er naar uit om jouw loopbaan bij onze organisatie tot een succes te maken.

Stap 5: Screening en referenties

Intervence neemt als Gecertificeerde Instelling een bijzondere plek in de maatschappij in. Integriteit en betrouwbaarheid van onze medewerkers is essentieel, omdat we dagelijks werken met uiterst gevoelige, persoonlijke informatie over de gezinnen die we begeleiden. Daarom wordt elke medewerker voorafgaand aan zijn/haar indiensttreding bij Intervence gescreend en vragen we referenties op. Daarnaast verzoeken we nieuwe gezinsmanagers altijd om hun SKJ-registratienummer.

Stap 4: Aanbod

Pas jij als beste bij de functie? Dan nodigt ons team HRM je uit voor een arbeidsvoorwaardengesprek. In dit gesprek krijg je verdere informatie over het werken bij Intervence en doen we je graag een aanbod met een passend salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vragen we je om een aantal formulieren in te vullen die we nodig hebben voor onze personeels- en salarisadministratie.

Stap 3: Vervolggesprek of dagje meelopen

Afhankelijk van je functie volgt er een vervolggesprek of nodigen we je uit om een dagje mee te lopen.
Solliciteer je naar een baan in een van onze ondersteunende diensten of naar een leidinggevende functie? Dan gaan we in een vervolggesprek inhoudelijker in op de functie, jouw kwaliteiten en ambities om een inschatting te kunnen maken wat we elkaar kunnen bieden. Dit gesprek is met de direct leidinggevende en collega’s van het team waarin je komt te werken. Daarnaast vragen we referenties op.

Wil je als gezinsmanager bij ons aan de slag? Na een positieve eerste kennismaking nodigen we je uit om een dagje mee te lopen met een van onze gezinsmanagers. Zo krijg je zelf meer beeld van de functie en krijgen wij meer beeld van jou als gezinsmanager. Je gaat ook mee naar een afspraak met een gezin en maakt hier een schrijfopdracht voor. Daarnaast doe je ook een online competentiemeting. Zo kunnen we zien of je de vaardigheden hebt die nodig zijn voor de functie.

Na afloop bepalen we of je verder gaat in de procedure.

Stap 2: Eerste kennismaking

Dit eerste gesprek zien we als een persoonlijke kennismaking. Een teammanager en meerdere uitvoerend medewerkers kunnen je uitgebreid vertellen over onze organisatie en de functie waarop je solliciteert. Daarnaast willen we graag ook meer over jou te weten en waarom jij vindt dat Intervence en deze functie bij jou passen. Hebben we beiden het gevoel dat er een klik is, dan gaan we graag met je verder naar de volgende stap!

Stap 1: Solliciteer

Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging nadat we je sollicitatie hebben ontvangen, waarna je per mail geïnformeerd wordt over de lopende procedure. We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en vergelijken jouw profiel met onze functie-eisen. Binnen één week na sluiting van de vacature weet je of we je uitnodigen voor een eerste gesprek.

Privacy jongeren

Wat houdt de geheimhoudingsplicht in?

Op grond van de Jeugdwet mag een gezinsmanager van Intervence in principe geen informatie over jou verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Ben je nog geen 12 jaar, dan hebben wij toestemming nodig van je ouders met gezag. Vanaf 12 jaar kun je zelf toestemming geven, tenzij je daartoe volgens ons niet in staat bent. In dat geval zijn het je ouders met gezag die toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar geldt de geheimhoudingsplicht ook tegenover je ouders. Jij beslist dan zelf of je ouders recht hebben op informatie. Maar ook hier geldt weer dat je qua ontwikkeling er wel toe in staat moet zijn. Dit beoordeelt de gezinsmanager.

Op deze algemene regel gelden drie uitzonderingen:

  • De geheimhoudingsplicht vervalt wanneer er een wettelijke plicht is om gegevens te verstrekken, zoals aan de kinderrechter of de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Tegen je ouders kan volledige of gedeeltelijke geheimhouding worden ingesteld als de belangen van jou geschaad kunnen worden bij informatieverstrekking. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling.
  • Intervence mag informatie verstrekken aan andere professionals die rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening die wij jou bieden. Dit mag uiteraard alleen wanneer dit voor andere professionals noodzakelijk is om het specifieke doel van de hulp te bereiken.

Wanneer wij informatie delen met anderen, dan brengen wij jou daarover bij voorkeur op de hoogte. Wanneer dit niet mogelijk is, informeren we je in ieder geval zo spoedig mogelijk achteraf.

Kunnen mijn gegevens vernietigd worden?

Je kunt Intervence schriftelijk vragen om je gegevens te vernietigen. Intervence zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet mag.

Hoe lang bewaart Intervence mijn dossier?

Intervence bewaart alle gegevens minimaal 15 jaar. Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij, dan kan het zijn dat we het dossier langer moeten bewaren. Bepaalde gegevens kunnen misschien belangrijk zijn voor andere familieleden. In ieder geval wordt het dossier vernietigd als je zelf de leeftijd van 48 jaar hebt bereikt.

Kan ik de gegevens uit mijn dossier laten wijzigen?

Als er iets in het dossier niet klopt, kun je schriftelijk vragen om een correctie. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Als Intervence het met je eens is, worden de gegevens zo snel mogelijk verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als Intervence het niet met je eens is, worden jouw opmerkingen aan het dossier toegevoegd.

Wie kan mijn dossier inzien?

Alleen jijzelf, je ouders en medewerkers van Intervence mogen het dossier inzien. Als je een kopie van je dossier wilt ontvangen, moet je daarvoor schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen bij je gezinsmanager van Intervence. Hiervoor vragen we om je identiteitsbewijs. Je krijgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, antwoord.

Ben je onder de 12 jaar, dan ligt het inzagerecht van jouw dossier bij je ouders met gezag. Vanaf 12 jaar heb je zelf recht op inzage. Intervence kan je verzoek weigeren als je volgens ons hiertoe niet in staat bent. Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je, als je hiertoe volgens ons in staat bent, zelf bepalen of je ouders met gezag jouw dossier mogen lezen. De gezinsmanager van Intervence schat in beide gevallen in of je hier qua ontwikkeling toe in staat bent.

Anderen mogen het dossier niet inzien zonder toestemming. Ben je 12 jaar of ouder? Dan mag je hiervoor toestemming geven. Als je nog geen 12 jaar bent, of ouder bent dan 12 jaar maar er niet toe in staat bent, dan kunnen je ouders met gezag toestemming geven.
Intervence heeft het recht om inzage van het dossier aan je ouders te weigeren als dit nodig is om jouw belangen te beschermen of als de privacy van anderen ernstig wordt geschaad.

Wat zit er in mijn dossier?

Het dossier bevat algemene persoonsgegevens, zoals je naam, adres en woonplaats. Daarnaast staat er informatie in over de verleende begeleiding, zoals het plan van aanpak. Verder bevat het dossier stukken die ontvangen zijn van derden, zoals beschikkingen van de rechtbank en rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming of hulpverlenende instanties.

Privacy ouders/verzorgers

Wat houdt de geheimhoudingsplicht in?

Op grond van de Jeugdwet mag een gezinsmanager van Intervence in principe geen informatie over de cliënt verstrekken zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming. Indien de minderjarige nog geen 12 jaar is, hebben wij toestemming nodig van de ouders met gezag. Vanaf 12 jaar moeten jongeren zelf toestemming geven, tenzij ze daartoe niet in staat worden geacht. In dat geval zijn het de ouders met gezag die toestemming moeten geven. Bij jongeren vanaf 16 jaar geldt de geheimhoudingsplicht ook tegenover de ouders. De jongere beslist dan zelf of zijn of haar ouders recht hebben op informatie. Maar ook hier geldt weer dat de jongere hier qua ontwikkeling wel toe in staat moet zijn. Dit beoordeelt de gezinsmanager.

Op deze algemene regel gelden drie uitzonderingen:

  • De geheimhoudingsplicht vervalt wanneer er een wettelijke plicht is om gegevens te verstrekken, zoals aan de kinderrechter of de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Tegen de ouders kan volledige of gedeeltelijke geheimhouding worden ingesteld als de belangen van de jongere geschaad kunnen worden bij informatieverstrekking. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling.
  • Intervence mag informatie verstrekken aan andere professionals die rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening aan het gezin. Dit mag uiteraard alleen wanneer dit voor andere professionals noodzakelijk is om het specifieke doel van de hulp te bereiken.

Mocht er sprake zijn van vestrekking aan derden, dan word je daar als cliënt bij voorkeur vooraf van op de hoogte gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is, informeren we je in ieder geval zo spoedig mogelijk achteraf.

Kunnen mijn gegevens vernietigd worden?

Je kunt Intervence schriftelijk vragen om je gegevens te vernietigen. Intervence zal dit niet doen wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de hulpverlening of wanneer dit volgens de wet niet is toegestaan.

Hoe lang bewaart Intervence mijn dossier?

Intervence bewaart alle gegevens minimaal 20 jaar. Wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdij, dan kan het zijn dat we het dossier langer moeten bewaren. Bepaalde gegevens kunnen misschien belangrijk zijn voor andere familieleden. In ieder geval wordt het dossier vernietigd dertig jaar na meerderjarigheid (bij een leeftijd van 48 jaar).

Kan ik de gegevens uit mijn dossier laten wijzigen?

Als er iets in het dossier niet klopt, kun je schriftelijk vragen om een correctie. Het gaat dan om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, of om gegevens die niet in het dossier thuishoren. Als Intervence het met je eens is, worden de gegevens zo snel mogelijk verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als Intervence het niet met je eens is, worden jouw opmerkingen aan het dossier toegevoegd.

Wie kan mijn dossier inzien?

Alleen jij, als cliënt van Intervence, en medewerkers van Intervence mogen het dossier inzien. Als je een kopie van je dossier wilt ontvangen, moet je daarvoor schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen bij je gezinsmanager van Intervence. Bij een verzoek tot een kopie van een dossier vragen wij om je identiteitsbewijs. Je krijgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, antwoord van ons.

Bij jongeren onder de 12 jaar ligt het inzagerecht bij de ouder met gezag. Vanaf 12 jaar heeft de jongere zelf recht op inzage. Intervence kan inzage door de jongere weigeren als die niet in staat is tot een redelijk inzicht in zijn of haar belangen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen, als ze hiertoe in staat zijn, zelf bepalen of hun ouders met gezag het dossier mogen inzien. De gezinsmanager schat in waar de jongere qua ontwikkeling toe in staat is.

Derden mogen het dossier niet inzien zonder toestemming. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen deze toestemming zelf geven. Als de jongere nog geen 12 jaar is, of de jongere vanaf 12 jaar daartoe niet in staat wordt geacht, kunnen de ouders met gezag toestemming geven.

Intervence heeft het recht om inzage van het dossier te weigeren als dit het belang van de minderjarige in gevaar brengt of als de privacy van anderen ernstig wordt geschaad.

Wat zit er in mijn dossier?

Het dossier bevat algemene persoonsgegevens, zoals je naam, adres en woonplaats. Daarnaast staat er informatie in over de verleende begeleiding, zoals het plan van aanpak. Verder bevat het dossier stukken die ontvangen zijn van derden, zoals beschikkingen van de rechtbank en rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming of hulpverlenende instanties.

Algemeen

Kan ik als professional zelf een cliënt aanmelden?

Nee, niet meer. De toeleiding naar Intervence verloopt uitsluitend via de lokale gemeentelijke structuur* of via een beslissing van de Kinderrechter. Als u vindt dat een jongere hulp of begeleiding nodig heeft, kunt u in eerste terecht bij de gemeente waar de de jongere woont

* met de gemeentelijke structuur bedoelen we bijvoorbeeld: het wijk/gebiedsteam van CJG of Porthos of een afgeleide hiervan.

Jeugdreclassering

Als een jongere van 12  tot en met 18 jaar een strafbaar feit pleegt, voert een gezinsmanager in het kader van jeugdreclassering 6 tot 24 maanden begeleiding en controle uit. Voorbeelden van strafbare feiten zijn vernieling, regelmatig schoolverzuim of mishandeling. Het belangrijkste doel van jeugdreclassering is herhaling of terugval (recidive) te voorkomen en het bieden van een beter toekomstperspectief aan jongeren. De gezinsmanager van Intervence reguleert de achterliggende opvattingen die leiden tot delictgedrag van de jongere. Achter delictgedrag schuilt soms meer (gezins)problematiek dan de opvattingen en het gedrag van de jongere zelf.

De begeleiding kan doorlopen tot na de 18e verjaardag. Als het delict gepleegd wordt na de 18e verjaardag, dan is in principe het volwassenenstrafrecht van toepassing. Het jeugdstrafrecht kán echter tot 23 jaar toegepast worden als het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. Dat gebeurt op grond van het adolescentenstrafrecht (ASR).

Jeugdreclassering, en nu?

De begeleiding in het kader van jeugdreclassering helpt jongeren om ervoor te zorgen dat hij/zij niet meer de fout in gaat. De jongere krijgt hiervoor een vaste contactpersoon vanuit Intervence: een gezinsmanager. Als een gezin al door Intervence begeleid werd vóór de uitspraak tot jeugdreclassering werd gedaan, dan voert (meestal) de huidige gezinsmanager de maatregel uit. Intervence wil namelijk het liefst niet dat een gezin steeds moeten wisselen van contactpersoon. Als een jongere/gezin nieuw is bij Intervence dan krijgen zij op korte termijn een gezinsmanager toegewezen.

Plan van aanpak

Samen met de jongere en ouders maakt de gezinsmanager een gezinsrapportage met daarin een  plan van aanpak. Daarin staat hoe de situatie nu is en wat er moet veranderen. Daarna maken de jongere en de gezinsmanager afspraken over bijvoorbeeld school, vrije tijd, vrienden, huisregels en bijbaantjes. Daarnaast kan de gezinsmanager de jongere aanwijzingen geven. Hij/zij is verplicht die na te komen. Gebeurt dat niet, dan wordt dat gemeld bij justitie en heeft dat gevolgen. De jongere moet dan opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Voorbeelden van aanwijzingen zijn:

  • Geen alcohol of drugs gebruiken.
  • Hulp accepteren die je krijgt van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Periode van begeleiding

Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van het soort maatregel. Het kan gaan om (minimaal) 6 maanden, 1 jaar of maximaal 2 jaar en kan één keer (vrijwillig) worden verlengd met 6 maanden.

Maatregel Toezicht en Begeleiding

Dit is de meest voorkomende maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd door de Kinderrechter of de Officier van Justitie en is verbonden aan een voorwaardelijke straf. De jongere is daarom verplicht de begeleiding te accepteren. Het heeft gevolgen wanneer hij/zij dat niet doet. Met de begeleiding pakt de gezinsmanager samen met de jongere en ouders de problemen in het dagelijks leven aan, zoals bijvoorbeeld problemen thuis, op school of in zijn/haar vrije tijd. Zo praat de jongere met de gezinsmanager over waarom je met politie en/of justitie in aanraking bent gekomen. Samen wordt besproken hoe dit in de toekomst te voorkomen.

Als de jongere nog moet voorkomen bij de Kinderrechter, kan de Raad voor de Kinderbescherming het aanbod doen om de jongere vrijwillig te laten begeleiden tot aan de zitting. Dit heet Toezicht & Begeleiding, het is een vorm van vrijwillige begeleiding. Het gebeurt regelmatig (tot aan de zitting) dat deze vorm van begeleiding later wordt omgezet in de Maatregel Toezicht en Begeleiding (na uitspraak van de kinderrechter).

Gezinsrapportage

Tijdens de begeleiding en tot aan het eind schrijft de gezinsmanager een gezinsrapportage. Daarin staat bijvoorbeeld hoe het met de jongere gaat, of hij/zij zich aan de afspraken houdt en of wel of niet opnieuw met politie en/of justitie in aanraking is gekomen.

Voogdij

Voogdij, wat betekent dit?

Als een kind jonger is dan 18 jaar, moet hij/zij iemand hebben die verantwoordelijk voor hem/haar is. Meestal zijn dit de ouders. Zij zorgen voor hun kind en voeden hem/haar op. Soms lukt dit niet goed en beslist de Kinderrechter dat iemand anders het van hen overneemt. Dat kan dan een gezinsmanager van Intervence zijn.

Er is een gezinsmanager voor het gezin, hoe nu verder?

De gezinsmanager komt regelmatig bij het kind op bezoek om met je te praten over dingen die voor hem/haar belangrijk zijn. De gezinsmanager zorgt ervoor dat hij/zij goed verzorgd en opgevoed wordt en dat alles goed geregeld is. Zo regelt de gezinsmanager dingen voor en met het kind, zoals inschrijven voor een school of opleiding, een ID-kaart, een ziektekostenverzekering, het openen van een bankrekening, enzovoort.

Plan voor de toekomst

Als het kind 12 jaar of ouder is, stelt de gezinsmanager samen met hem/haar, de ouders en/of verzorgers een plan voor de toekomst op. In dit plan komt precies te staan wat nodig is om het kind een goede opvoeding en verzorging te geven. Natuurlijk mag het kind zelf meepraten over dat plan en krijgt hij/zij een kopie als het klaar is. Ieder jaar bespreken we het plan en kijken of de doelen bereikt zijn. Vervolgens maken we weer gezamenlijk een nieuw plan.

Hoe lang heb je een gezinsmanager?

Als een kind 18 jaar wordt is het voor de wet volwassen en stopt de voogdij. Dit betekent dat het kind zelfstandig beslissingen mag nemen. Hij/zij heeft dan geen toestemming of handtekening van de gezinsmanager meer nodig.

Wanneer een kind jonger is dan 18 jaar dan kijkt de gezinsmanager samen met hem/haar wie uiteindelijk de voogdij weer kan overnemen van Intervence. Het is daarbij belangrijk dat dit voor het kind een vertrouwd persoon is. Dit kunnen bijvoorbeeld pleegouders zijn of een oma of tante. Als we deze persoon hebben gevonden, dan vragen wij de Kinderrechter om hierover een beslissing te nemen. Hij of zij wordt dan de voogd van het kind.

Uithuisplaatsing

Het liefst willen we dat ouders en kinderen bij elkaar blijven wonen. Dat lukt niet altijd. Bij grote zorgen is het soms beter dat een kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij familie, bekenden of een pleeggezin. De gezinsmanager vraagt in zo’n situatie toestemming aan de Kinderrechter voor een uithuisplaatsing. Als de Kinderrechter hiertoe besluit, dan kunnen ouders en kind elkaar wel blijven zien, als het tenminste ook goed is voor het kind. Hierover maakt de gezinsmanager met het gezin afspraken.

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling, wat nu?

Bij een ondertoezichtstelling wordt een gezin begeleid vanuit Intervence. Het gezin krijgt één vaste contactpersoon: een gezinsmanager. De gezinsmanager praat met het hele gezin. Samen bespreken we vooral wat er goed gaat, wat de zorgen zijn en wat er nodig is om de situatie blijvend te verbeteren. Tot slot wordt met het hele gezin één plan  gemaakt: de gezinsrapportage. Hierin staan ook doelen beschreven voor de hulpverlening. De gezinsmanager regelt dat het gezin de juiste hulp krijgt. Deze hulp wordt uitgevoerd door een andere organisatie dan Intervence. De gezinsmanager ziet er vervolgens op toe dat dit goed gebeurt.

Tussenfase: voorlopige ondertoezichtstelling (3 maanden)

Als het niet is gelukt met behulp van het wijk- of gebiedsteam om de situatie thuis voldoende te verbeteren, overleggen ouders, hulpverleners en een gezinsmanager van Intervence met elkaar om te kijken of er een raadsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is. Als besloten wordt dat een raadsonderzoek nodig is, dan wordt een gezinsmanager aan jullie gezin toegewezen. Tijdens het raadsonderzoek onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de ernst en aard van de (opvoed- en opgroei)situatie en brengt verslag uit aan de kinderrechter. Op grond van dit onderzoek besluit de rechter of de voorlopige ondertoezichtstelling (3 maanden) wordt omgezet in een reguliere ondertoezichtstelling (1 jaar) of niet. In deze periode werkt Intervence samen met de Raad voor de Kinderbescherming. De gezinsmanager van Intervence start in deze periode al met de begeleiding om de situatie snel te (laten) verbeteren.

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?

De ondertoezichtstelling wordt meestal voor één jaar uitgesproken door de Kinderrechter. Is de situatie verbeterd en veilig genoeg, dan stuurt de gezinsmanager de gezinsrapportage met daarin het voornemen om de ondertoezichtstelling niet te verlengen naar de Raad voor de Kinderbescherming. Als de Raad voor de Kinderbescherming het hiermee eens is, stopt de ondertoezichtstelling.

Wat is een schriftelijke aanwijzing?

De gezinsmanager gaat zoveel mogelijk met het gezin in gesprek. Waar mogelijk worden belangrijke beslissingen samen genomen. Soms zijn er toch grote meningsverschillen. Een gezinsmanager kan dan jou of je ouders een opdracht geven iets te doen (bijvoorbeeld naar school gaan) of te juist niet te doen. Dat noemen we een schriftelijke aanwijzing. Je ouders kunnen tegen zo’n opdracht in beroep gaan bij de kinderrechter.

Rechten en plichten ouders/verzorgers

Tijdens de ondertoezichtstelling blijven ouders het gezag, verantwoordelijkheid en de zorgplicht ten opzichte van de kinderen houden. Ook als kinderen ergens anders wonen. De gezinsmanager houdt ondertussen in de gaten of de kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Belangrijke beslissingen over de kinderen nemen de ouders en de gezinsmanager zoveel mogelijk samen. De gezinsmanager van Intervence werkt nooit alleen. Belangrijke beslissingen worden samen door de gezinsmanager, teammanager en een gedragsdeskundige genomen.

Voor jongeren

Ouders met ‘gezag’, wat betekent dat precies?

Als een ouder gezag heeft wil dit zeggen dat hij of zij het recht en de plicht heeft om een kind (tot 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Dat betekent onder andere dat deze ouder belangrijke beslissingen neemt over waar er gewoond wordt of naar welke school zijn of haar kind gaat. Met ‘ouder’ bedoelen we ook een voogd.

Is er een cliëntenraad? Kan ik me aanmelden?

Bij Intervence vinden we het belangrijk dat jongeren en hun ouders/verzorgers die met ons te maken hebben, mee kunnen praten over de gang van zaken binnen onze organisatie. Jij weet tenslotte uit eigen ervaring hoe dingen beter zouden kunnen. Om die waardevolle ideeën te verzamelen heeft Intervence een cliëntenraad. Deze raad komt op voor de gezamenlijke belangen van de cliënten. Meer weten over de inspraak van cliënten bij Intervence? Of word gewoon  lid van de cliëntenraad!

Wat moet ik doen als ik iemand ken die mishandeld wordt?

Maak je je zorgen over iemand anders in jouw omgeving? Probeer er dan eerst over te praten met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je ouders, leraar of een familielid. Als je dit lastig vindt of niet wilt, kun je ook terecht bij Veilig Thuis Zeeland. Hier kun je je verhaal vertellen. Samen met jou wordt bekeken wat er nodig is om de mishandeling te stoppen.

De contactgegevens van Veilig Thuis Zeeland zijn als volgt:
Telefoon:  0800-2000
Email: info@veiligthuiszeeland.nl.

 

Wat moet ik doen als ik mishandeld word?

Als je mishandeld wordt (of denkt dat je mishandeld wordt), probeer er dan eerst over te praten met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je ouders, een leraar of een familielid. Als je dit lastig vindt of niet wilt, kun je ook terecht bij Veilig Thuis Zeeland. Hier kun je (anoniem) je verhaal vertellen. Samen met jou wordt bekeken wat er nodig is om de mishandeling te stoppen.

Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000.
Bezoekadres is: Westwal 37, 4461 CM in Goes
E-mail: info@veiligthuiszeeland.nl

Als ik onder toezicht gesteld ben, word ik dan meteen uithuisgeplaatst?

Het liefst willen we dat jij en je ouders bij elkaar kunnen blijven. Daarom probeert de gezinsmanager eerst met jou en je ouders te zorgen dat de situatie thuis verbetert. Daar wordt vaak extra hulp bij ingeschakeld.

Toch lukt dit niet altijd. Bij grote problemen is het soms beter dat je ergens anders gaat wonen. Bijvoorbeeld bij familie, bekenden, een pleeggezin of in een leefgroep. De gezinsmanager vraagt toestemming aan de kinderrechter voor een uithuisplaatsing.

Als je uithuisgeplaatst bent dan kun je je ouders wel blijven zien. Dat wil zeggen: alleen als dat ook goed is voor jou.

Wat doe ik als ik niet helemaal tevreden ben?

Onze medewerkers en de hulpverleners doen hun werk zo goed mogelijk. Ben je toch niet tevreden? Praat er dan over met je gezinsmanager. Ben je dan nog steeds niet tevreden? Praat dan met de teammanager.

Als dat ook niet goed gaat, kun je een klacht indienen. Je schrijft dan een brief of een e-mail naar de klachtencommissie van Intervence. Meer informatie daarover staat bij klachten. Als je klachten hebt en je komt daar niet goed uit, dan kun je hulp vragen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Welke hulp kan Intervence regelen?

Intervence begeleidt het hele gezin. Er komt dan een gezinsmanager van Intervence bij jullie thuis die jou en jouw ouders gaat helpen bij het oplossen van de vragen en/of problemen. Intervence biedt zelf geen hulpverlening, maar kan wel hulp bij andere instellingen regelen die speciaal op jou gericht is, zoals psychische hulp of vaardigheidstrainingen. Soms kan het een tijdelijke opname zijn in een groep van een instelling.

Kan ik zelf bepalen welke begeleiding ik krijg?

Niet helemaal. Als Intervence jou en je gezin begeleidt, gaat de gezinsmanager samen met jou (en je ouders) op zoek naar oplossingen. Afhankelijk van deze gesprekken proberen we samen een oplossing te vinden waar iedereen een goed gevoel bij heeft. De gezinsmanager luistert naar jou en je gezinsleden, maar er kan een andere oplossing zijn dan jij vooraf bedacht had.

Klachten en onvrede

Onze medewerkers doen hun werk zo goed mogelijk. Ben je toch niet tevreden? Praat er dan het liefst meteen over met je gezinsmanager bij Intervence. Heb je redenen om je klacht direct bij de klachtencommissie te melden? Dan kun je jouw klacht via de post of e-mail toesturen.

Wie kan er een klacht indienen?

Je kunt zelf een klacht indienen, maar ook je ouders, ouders zonder gezag, voogd, stiefouder of pleegouder. Een klacht moet je binnen een jaar indienen. Na een jaar wordt je klacht niet meer in behandeling genomen, tenzij je kunt bewijzen dat je de klacht hebt ingediend zo spoedig mogelijk als dat er van je kon worden verwacht. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Bij wie dien je de klacht in?

Je klacht zet je in een brief. Die brief stuur je naar de secretaris van de klachtencommissie, Postbus 62, 4330 AB Middelburg. Je kunt je klacht ook mailen naar klachtencommissie@intervence.nl.

Hulp bij het indienen en toelichten van een klacht

Voor het schrijven van een klacht kun je hulp vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefonisch via 088 – 555 1000 of het e-mailadres info@akj.nl.  Deze persoon mag ook met je mee naar de bijeenkomst van de klachtencommissie. Je mag ook iemand anders meenemen, zoals een raadsman (bijvoorbeeld een advocaat) of iemand anders die je vertrouwt.

De bijeenkomst van de klachtencommissie

Je klacht komt terecht bij de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit minimaal drie leden. De commissie houdt vervolgens een bijeenkomst waar je de klacht kunt toelichten. Degene over wie je klaagt, is daarbij wel aanwezig. Er wordt een verslag gemaakt van de hoorzitting. Dit verslag krijg je per post toegestuurd.

De uitspraak

Binnen zes weken nadat je de klacht hebt ingediend, krijg je een brief van de klachtencommissie. In die brief staat wat de klachtencommissie van jouw klacht vindt en legt zij ook uit waarom zij dat vindt. Ook adviseert de klachtencommissie of Intervence iets met jouw klacht moet doen of niet.

De beslissing

De commissie stuurt de uitspraak naar jou en naar de bestuurder van Intervence. De bestuurder beslist daarna binnen een maand wat zij met het advies van de klachtencommissie doet.

Oneens met de beslissing?

Als je het niet eens bent met de beslissing van de bestuurder, kun je de klacht doorsturen naar de Nationale Ombudsman (Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, telefoonnummer 0800 – 3355555).

Vragen?

Als je vragen hebt, kun je bellen met de secretaris van de klachtencommissie, telefoon 0118 – 677600 of mailen naar klachtencommissie@intervence.nl

Voor ouders/verzorgers

De gezinsmanager houdt zich niet aan de gedragsregels, wat kan ik doen?

Wanneer je van mening bent dat één van onze gezinsmanagers zich niet aan de gedragsregels houdt, kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is een onafhankelijk tuchtcollege dat beoordeelt in hoeverre de gezinsmanager juist heeft gehandeld. Hoe je een klacht kunt indienen lees je op de website www.skjeugd.nl.

Een klacht via het tuchtrecht staat overigens los van een klacht via de klachtenregeling van Intervence. Via de klachtenregeling spreek je Intervence aan, via het tuchtrecht spreek je de gezinsmanager aan.

 

Is er een cliëntenraad? Kan ik me aanmelden?

Bij Intervence vinden we het belangrijk dat ouders/verzorgers die met ons te maken hebben, mee kunnen praten over de gang van zaken binnen onze organisatie. Jij weet tenslotte uit eigen ervaring hoe dingen beter zouden kunnen. Om die waardevolle ideeën te verzamelen heeft Intervence een cliëntenraad. Deze raad komt op voor de gezamenlijke belangen van de cliënten. Meer weten over de inspraak van cliënten bij Intervence? Of lid worden van de cliëntenraad? Dat kan!

Waar kan ik terecht met vermoedens van kindermishandeling?

Veilig Thuis Zeeland is hét punt voor iedereen die zorgen/vragen of vermoedens heeft rondom kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis richt zich op alle leeftijden.

De contactgegevens van Veilig Thuis zijn als volgt:
Telefoonnummer: 0800-2000
E-mail: Info@veiligthuiszeeland.nl

Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming?

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt op verzoek van diverse organisaties* de noodzaak van een kinderbeschermende maatregel, die leidt tot gedwongen hulp en adviseert daarin de kinderrechter. Daarnaast adviseert de Raad over omgangsregelingen tussen kinderen en gescheiden ouders.

* Verschillende organisaties kunnen de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot onderzoek doen. Daarnaast zijn de gecertificeerde instellingen (ook: Intervence) en Veilig Thuis bevoegd om verzoek tot onderzoek te doen

Zie ik mijn kind nog als het onder voogdij staat?

Je kunt jouw kind blijven zien, als dit ook goed is voor het kind. Daarover worden afspraken gemaakt met de gezinsmanager.

 

Hoe lang duurt een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling wordt vaak uitgesproken voor één jaar. Als de situatie nog niet voldoende is verbeterd, dan dient de gezinsmanager een nieuw verzoek in bij de kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. Daarover neemt de kinderrechter een besluit.

Als de gezinsmanager vindt dat de situatie inmiddels voldoende verbeterd is, dan wordt hierover een rapport gestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad kijkt of ze het eens is met het voornemen van Intervence om de ondertoezichtstelling niet te verlengen. Daarop komt een snelle reactie.

Wat kan ik bij een ondertoezichtstelling van een gezinsmanager verwachten?

De gezinsmanager maakt samen met jou en jouw kind(eren) een plan van aanpak. In dat plan komt te staan wat er moet gebeuren om de (thuis)situatie te verbeteren. Daarin staat wat er van jou en eventueel jouw kind wordt verwacht en welke extra hulp daarbij wordt ingeschakeld. Voor deze extra hulp zorgt de gezinsmanager.

De gezinsmanager heeft regelmatig contact met jou en anderen om na te gaan of het plan van aanpak werkt of dat het bijgesteld moet worden.

Waar kan ik terecht met klachten?

De medewerkers van Intervence doen hun werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Bespreek dit altijd eerst met je gezinsmanager bij Intervence. Als je er samen niet uitkomt, kun je een gesprek aanvragen met zijn of haar teammanager. Levert ook dat niet het gewenste resultaat, dan kun je schriftelijk een klacht indienen. Meer informatie lees je bij klachten.

Ondersteuning nodig?

Voor ondersteuning bij klachten kun je jezelf wenden tot een cliëntvertrouwenspersoon bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Wat zijn de kosten?

De werkzaamheden van Intervence zijn voor kosteloos. Je bent als ouder/verzorger wel verplicht te voorzien in het onderhoud van jouw kind(eren). Ten slotte is voor sommige vormen van intensieve hulp een ouderbijdrage verschuldigd, ook als jouw kind buiten het gezin verblijft.

Onderhoudsplicht
Dat betekent dat ouders/verzorgers de normale kosten voor verzorging (eten, kleren, hygiëne), verzekeringen (ziektekosten, WA), onderwijs, reizen, sport en dergelijke moeten betalen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan, ook als jouw kind buiten het gezin verblijft. U betaalt een bijdrage in de kosten van de jeugdzorg.

Voert Intervence de hulpverlening uit?

Intervence voert de hulp niet zelf uit.

We vinden het belangrijk dat een gezinsmanager goed begrijpt wat er thuis speelt en hoe jullie als gezin met elkaar samenleven. Met die informatie kan de gezinsmanager met jullie kiezen welke hulp het best past bij de problemen. We willen namelijk meteen de meest passende hulp inzetten. De gezinsmanager is niet degene die de hulp uitvoert, maar heeft de taak om hulpverlening in te schakelen. In overleg met  de gemeente wordt gekeken welke organisatie dit vervolgens kan bieden. Dit passende hulpaanbod wordt per situatie bekeken.

Krijg ik een vaste gezinsmanager bij Intervence?

In principe: ja.

Ieder gezin dat in begeleiding is bij Intervence krijgt in principe één contactpersoon: de gezinsmanager. Dit is uw vaste contactpersoon voor vragen.

 

werkwijze

Aanmelding bij Intervence

Aanmelding bij Intervence door de gemeente

Begeleiding door Intervence gebeurt pas als iemand anders, zoals bijvoorbeeld een huisarts, een leraar van school, een buurvrouw of een hulpverlener zorgen over veiligheid van kinderen binnen het gezin heeft en dit meldt bij een wijk- of gebiedsteam van een gemeente of Veilig Thuis. Soms bespreekt de melder die zorgen eerst met het gezin, maar zij kunnen ook direct hun zorgen melden bij één van deze organisaties. Maak je jezelf zorgen? Dan meld je dit ook bij het wijk- en gebiedsteam van de gemeenten of Veilig Thuis. Als een wijk- en gebiedsteam of Veilig Thuis de zorgen zo groot en ingewikkeld vindt, wordt een gezin pas aangemeld bij Intervence. We noemen aanmelding door de gemeente ook wel preventieve jeugdbescherming. Ons uitgangspunt blijft de veiligheid van kinderen, als je als gezin vrijwillig meewerkt om (weer) een veilige opvoed- en opgroeisituatie te realiseren door problemen op te lossen en dingen die goed gaan te versterken is een maatregel (jeugdbescherming- en of reclassering) niet nodig.

Aanmelding bij Intervence door de kinderrechter

Ook kan een kinderrechter bepalen of begeleiding van Intervence nodig is. Dat gebeurt als preventieve jeugdbescherming niet helpt en de gemeente, een jeugdhulpinstelling of Veilig Thuis dit meldt bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad onderzoekt of het nodig is dat ouders verplicht worden om hulp te accepteren. Als de Raad voor de Kinderbescherming na onderzoek vaststelt dat ouders weigeren mee te werken aan hulpverlening en er écht hulp voor het kind moet komen, vraagt de Raad de kinderrechter om een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen. Als een jeugdige in aanraking is gekomen met de politie in verband met een strafbaar feit,  bepaalt de kinderrechter welke jeugdreclasseringsmaatregel nodig is. Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt een gezin altijd begeleid door een instelling die gecertificeerd is voor het uitvoeren van jeugdbescherming- en reclasseringsmaatregelen. Intervence is zo’n gecertificeerde instelling in Zeeland.

Zorgen dat het goed blijft gaan

Wanneer de doelen die we met elkaar hadden opgesteld behaald zijn, wordt het tijd om afscheid te nemen. Om ervoor te zorgen dat de veranderingen blijvend zijn, kijken we in deze laatste fase goed met elkaar naar risicosituaties of momenten die kunnen zorgen dat problemen terugkeren. Voor deze fase nemen we, net zoals bij de kennismakingsperiode, zes weken de tijd. Het gezin, de gezinsmanager en mensen uit de directe omgeving van het gezin maken met elkaar hele duidelijke afspraken over wie jullie helpt wanneer een moeilijk moment zich voordoet. Deze afspraken zetten we op papier en alle betrokkenen krijgen er een exemplaar van. We gebruiken deze laatste periode ook om meteen uit te proberen of de afspraken werken. Als dat namelijk niet zo is, moeten ze bijgesteld worden. De gezinsmanager blijft daarom nauw betrokken en heeft wekelijks contact met jullie gezin. Wel proberen jullie als gezin in deze fase zelf problemen op te lossen met behulp van de mensen in de omgeving. Wanneer dit blijkt te werken, neemt de gezinsmanager afscheid en is Intervence niet meer betrokken.

Ook kan het gebeuren dat het gezin en de gezinsmanager vinden dat er nog een tijdje een (lichtere) vorm van begeleiding door een hulpverlener nodig is. In dat geval wordt deze ingezet, worden de gemaakte afspraken overgedragen en kan de betrokkenheid van Intervence worden beëindigd.

We zijn er het liefst maar voor even

We begrijpen dat de meeste gezinnen het liefst niet langer dan nodig bij Intervence aangemeld willen blijven. Onze betrokkenheid is erop gericht om de sterke punten van jullie gezin en directe omgeving te versterken en de risico’s op onveiligheid weg te nemen, liefst blijvend. We vinden het belangrijk dat vanaf het begin duidelijk is voor alle gezinsleden en de directe omgeving wat er bereikt moet zijn om de betrokkenheid van Intervence te beëindigen. Het is mogelijk dat hierna nog een lichtere vorm van hulpverlening/ondersteuning voor jullie gezin beschikbaar blijft.

Het ondersteuningsplan van het wijk- en gebiedsteam geeft inzicht in huidige situatie

Sinds 2015 is de zorg voor jeugd ondergebracht bij de gemeente. In wijk- of gebiedsteams komen hulpverleners van verschillende instanties bij elkaar om situaties te bespreken van kinderen en/of gezinnen waar zorgen over gemeld zijn. Dit kan leiden tot inzet van begeleiding op vrijwillige basis, dus zonder een opdracht van de Kinderrechter.

Het kan zijn dat door hulpverleners bij het wijk- en gebiedsteam wordt besloten dat begeleiding van Intervence nodig is. De hulpverleners zorgen dat de meest belangrijke informatie dan wordt overgedragen aan de gezinsmanager van Intervence. Belangrijke informatie staat beschreven in een zogenaamd ondersteuningsplan en geeft inzicht in wat er al is gebeurd, wat wel en wat niet heeft gewerkt. De gezinsmanager maakt vervolgens een grondige analyse van die informatie uit het ondersteuningsplan. Met onze werkwijze proberen we verder tot de kern van de problematiek te komen, zodat we geen pleisters plakken, maar werken aan de oorzaken, het doorbreken van patronen en te focussen op wat wel goed gaat.

We zoeken naar hulp in de directe omgeving van het gezin (sociale netwerk)

We vinden het belangrijk dat jullie gezin kan terugvallen op de eigen familie, vrienden en kennissen, wanneer mogelijk. Mensen die jullie vertrouwen en dicht bij jullie staan. Ook de leerkracht of andere betrokkenen vanuit school zijn belangrijk. Deze mensen blijven tenslotte in het leven van het gezin, ook als de hulpverlening afgerond is. Met jullie toestemming kunnen mensen uit jullie directe omgeving, zoals hierboven, worden uitgenodigd bij de overleggen. We zorgen dat de ondersteuning die zij bieden ook onderdeel uitmaakt van de rapportage.

We zetten de juiste hulpverlening in

Wanneer de hulpverlening van start gaat, willen we dat dit meteen de meest passende soort is voor het gezin. Doen wat werkt, zogezegd. We hebben daarom in de kennismakingsfase al veel met elkaar gesproken over welke vorm het beste bij het probleem van het gezin past, waardoor het gezin aan het einde van het traject zelfstandig verder kan. De gezinsmanager stelt jullie gezin en de hulpverlener aan elkaar voor en houdt daarna regelmatig contact om te horen of het ook echt resultaat oplevert.

Het komt vaak voor dat bij een gezin meerdere hulpverleners betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een schoolmaatschappelijk werker, een kinderarts of een gespecialiseerde thuishulp. Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij jullie gezin weet wat de anderen doen en de verschillende hulpsoorten goed op elkaar aansluiten. Daarom organiseert de gezinsmanager regelmatig een overleg. Hierin wordt met het gezin en de hulpverleners besproken hoe het gezin aan de doelen werkt, wat goed gaat en wat beter kan. De gezinsmanager neemt dus eigenlijk de leiding (wij noemen dat regievoeren) en zorgt dat alle betrokkenen op één lijn zitten.

We maken samen een gezinsrapportage

Het gezin en de gezinsmanager maken in deze eerste periode samen een plan: de gezinsrapportage. Hierin staat beschreven welke soort hulp jullie gezin het best kan ondersteunen en welke organisatie/instelling deze hulp kan bieden. Ook staat er in beschreven hoe de gezinssituatie eruit zal zien op het moment dat de hulpverlening niet meer nodig is. Een kijkje in de toekomst dus, daar werken jullie als gezin naartoe. De gezinsmanager gebruikt deze rapportage om de hulpverlening aan te vragen en ook om te voldoen aan de wettelijke plicht om binnen 6 weken een plan gereed te hebben.

Kennismaking

De eerste periode staat in het teken van elkaar leren kennen. We vinden het belangrijk dat een gezinsmanager goed begrijpt wat er thuis speelt en hoe jullie als gezin met elkaar samenleven. Met die informatie kan de gezinsmanager met jullie kiezen welke hulp het best past bij de problemen. We willen namelijk meteen de meest passende hulp inzetten. De gezinsmanager is niet degene die de hulp uitvoert, maar heeft de taak om hulpverlening in te schakelen.

Ook kan het zijn dat jullie het moeilijk vinden dat Intervence in het gezin komt. Daar hebben we alle begrip voor. Een gezinsmanager neemt dan de tijd om het daar over te hebben. Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van kinderen. Nadat we samen hebben gekeken naar welke onveiligheid er is en hoe we hier afspraken in kunnen maken, nemen we de tijd om met elkaar kennis te maken. Voor deze kennismakingsperiode nemen we ongeveer zes weken. Een gezinsmanager komt wekelijks op bezoek bij jullie thuis om met alle gezinsleden te praten. Niet alleen de problemen worden besproken, vooral wat er wel goed gaat. Ook wordt besproken wat de verwachtingen zijn van alle gezinsleden. Als jullie in het verleden al eerder hulp hebben gehad, bekijkt de gezinsmanager wat van die hulp heeft gewerkt.

Soms zijn de problemen in de afgelopen tijd zo uit de hand gelopen, dat er meteen iets moet gebeuren. Samen met de gezinsmanager wordt dan besproken of er een korte periode een crisishulpverlener in het gezin komt om de rust terug te brengen. Ook gebeurt het dat een of meerdere kinderen uit een gezin tijdelijk ergens anders wonen, zoals bij familie of kennissen.

Hoe komt het eerste contact tot stand?

Intervence heeft van de gemeente of kinderrechter de taak gekregen om jullie gezin te begeleiden. We zijn wettelijk verplicht om die taak uit te voeren. Jullie casus wordt binnen Intervence toegewezen aan één van onze medewerkers: een gezinsmanager. De gezinsmanager is jullie vaste contactpersoon en is er voor het hele gezin. De gezinsmanager is degene die na de aanmelding (telefonisch) contact met het gezin opneemt. Vervolgens komt de gezinsmanager bij jullie thuis om kennis te maken en samen met jullie te bespreken wat er thuis speelt en wat er nodig is om de situatie te verbeteren.