Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Bent u een huisarts, hulpverlener of andere professional?

In iedere gemeente is er een centrum voor jeugd en gezin (CJG) en sinds 1 januari 2015 zijn er wijk- en gebiedsteams actief met professionals vanuit verschillende organisaties. Samen helpen zij burgers met hun vragen (o.a. over gezond en veilig opgroeien) en met organiseren van / toeleiden naar passend zorgaanbod. In sommige wijk- en gebiedsteams is ook Intervence aangesloten.

Professionals die zich zorgen maken over een kind/jongere in hun omgeving kunnen voor vragen en advies altijd terecht bij de gemeente waar het kind/de jongere woont.

Vermoeden kindermishandeling

Heeft u vragen of zorgen rondom kindermishandeling? Er is in Zeeland één punt voor iedereen die vragen, zorgen of vermoedens heeft rondom kindermishandeling of huiselijk geweld: info@veiligthuiszeeland.nl.

Jeugdwet en WMO

Voor jeugdigen tot 18 jaar is sinds 1 januari 2015 de Jeugdwet van toepassing. Jeugdigen vanaf 18 jaar vallen sinds 1 januari 2015 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wetten vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Intervence geeft ook geen indicaties meer af. Vanaf 2015 kan iedereen terecht in zijn of haar gemeente voor vragen en zorgen rondom veilig opgroeien. Van daaruit wordt gezorgd voor passende hulp op maat.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Zeeuwse jeugdbescherming, ontwikkelingen en nieuwtjes? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt de nieuwsbrief ongeveer negen keer per jaar.

INTERVENCE TRAINER