Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Blond jongetje

Vragen of problemen met de opvoeding van kinderen?

Iedereen kan met vragen rondom veilig en gezond opgroeien en opvoeden in eerste instantie terecht bij zijn/haar gemeente. Professionals van wijk- en gebiedsteams in jouw gemeente kijken samen met je naar een passend zorgaanbod. Het kan zijn dat je daarna bij Intervence uitkomt, maar dat hoeft niet. Dat gebeurt alleen als de zorgen te groot en ingewikkeld zijn voor professionals van de gemeente. Je leest hier meer over bij onze werkwijze.