Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Moeilijke beslissingen nemen

Zorgen dat een kind veilig is, heeft voor een gezinsmanager de hoogste prioriteit. Dit zorgt er soms voor dat je moeilijke beslissingen moet nemen. Michelle: “Veel ouders vechten logischerwijs voor hun kind. Dit gebeurt soms helaas op een manier die juist niet helpend is voor hun kind. Ouders doen dit in hun ogen wel met de juiste intenties. Soms willen ze de thuissituatie ook echt veranderen. Als dan blijkt dat dit niet voldoende is, of dat er meer stappen nodig zijn, kan de rechter een kindbeschermende maatregel opleggen. Dit zijn moeilijke beslissingen die we samen met andere hulpverleners moeten nemen om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen. Als dit gebeurt, is het aan mij om de ouders mee te nemen in onze beweegredenen. Aan zo’n beslissing gaat namelijk altijd een heel traject vooraf.”

Op huisbezoek

Hoewel de eerste kennismaking met een gezin vaak op kantoor plaatsvindt, probeert Michelle het gezin daarna vooral thuis op te zoeken. “Je merkt dat ouders en hun kinderen zich thuis veel meer op hun gemak voelen. Dit doet de case uiteindelijk alleen maar ten goede. Op deze manier kan ik namelijk in een meer ontspannen sfeer het gesprek aangaan met de ouders. Ook vind ik het belangrijk om de leefsituatie van een kind met eigen ogen te zien. Zo neem ik bijvoorbeeld altijd een kijkje in de slaapkamer van het kind”, vertelt Michelle.

“Kinderen geven vaak aan dat papa en mama veel ruzie maken. En dat ze het fijn zouden vinden als ik ervoor zorg dat dit stopt. Als de ouders dit vervolgens inzien, hebben we al een mooie stap gezet.”

Persoonlijk contact met kinderen

Het een-op-een contact met kinderen is volgens Michelle essentieel om een goed beeld van de situatie te kunnen schetsen. Michelle: “Ik zorg er altijd voor dat ik, of een door mij ingeschakelde hulpverlener, een kind alleen spreekt, zonder de ouders. Als de ouders gaan scheiden, wil een kind daar namelijk liever niet over praten waar zij bij zijn. Daarom ga ik bijvoorbeeld samen met het kind knutselen aan de keukentafel of buiten een balletje trappen. Net waar het kind op dat moment behoefte aan heeft.” Michelle vindt het belangrijk om in het gesprek met het kind uit te leggen wie zij is en wat zij als gezinsmanager kan betekenen. “Ik vraag altijd waar de kinderen tevreden over zijn en wat ze moeilijk vinden aan de gezinssituatie. Kinderen geven vaak aan dat papa en mama veel ruzie maken. En dat ze het fijn zouden vinden als ik ervoor zorg dat dit stopt. Als de ouders dit vervolgens inzien, hebben we al een mooie stap gezet.”

Kantelpunt bereiken

Naast de moeilijke momenten, zijn er gelukkig ook veel mooie momenten waar Michelle aan het einde van haar werkdag met plezier op terugkijkt. Als gezinsmanager probeert ze altijd een kantelpunt bij ouders te bereiken. Michelle: “Het heeft vaak even tijd nodig voordat ouders tot het inzicht komen dat bepaalde beslissingen op dat moment het beste zijn voor hun kind. Zodra dit kwartje valt, kunnen we samen ergens aan werken. De weerstand van ouders kan op een gegeven moment volledig omslaan in positiviteit. Dit is mooi om te zien. Als ik kinderen vervolgens zie opbloeien na een moeilijke periode, weet ik waar ik het voor doe.”

Ook werken als gezinsmanager bij Intervence?

Houd jij je net als Michelle staande in onstuimige situaties met complexe gezinsproblematiek? En wil je als gezinsmanager kinderen een veilige en stabiele leefomgeving bieden door de regie op de zorg te coördineren? Misschien ben jij dan wel de toekomstige collega voor één van onze teams in de regio’s Walcheren, Oosterschelderegio of Zeeuws-Vlaanderen! Bekijk de vacature gezinsmanager.