Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens via onze website voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot de website oud.intervence.nl;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • om contact met je op te nemen indien je hierom hebt gevraagd;
  • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die je afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
  • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).
  • Intervence bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings-, en selectie- en aanstellingsprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitanten worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Intervence verwijderd.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verwerking persoonsgegevens als cliënt van Intervence

Deze privacy- en cookieverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens via onze website. De gegevens die we over jou als cliënt en jouw kind(eren) verzamelen, staan hier los van. Deze gegevens komen in een dossier. Dit zijn ook persoonsgegevens waar Intervence zorgvuldig mee omgaat, volgens de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij hiermee omgaan, lees je in ons privacyreglement en de privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door jou verstrekte (persoons)gegevens via onze website niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerde zorgprofessionals informeren over nieuws gerelateerd aan onze zorgdiensten. Als je al bepaalde diensten van ons afneemt, kunnen wij je ook op de hoogte houden van gerelateerde diensten, tenzij je aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt je e-mailadres alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Bij afmelding van de nieuwsbrief wordt je e-mailadres automatisch verwijderd uit ons nieuwsbrievensysteem. Vanaf dat moment ontvang je niet langer nieuwsbrieven van Intervence.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker van de website. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrek je door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om de gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij je toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je via onze website oud.intervence.nl aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar fg@intervence.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0118 677 600.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.