Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Denk hierbij aan:

  • De bereikbaarheid van de vestigingen van Intervence;
  • De beschikbaarheid van informatie via bijvoorbeeld de website en folders;
  • Hoe Intervence voortdurend aan kwaliteit van dienstverlening werkt;
  • Belangrijke veranderingen binnen de organisatie.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van Intervence. De raad is onafhankelijk in wat hij adviseert en gaat daarbij altijd uit van de belangen van de cliënten van Intervence.

De cliëntenraad bestaat uit drie tot zeven leden

De huidige leden zijn:

  • Meneer Niek de Klerk, voorzitter
  • Mevrouw Annie Meerman, ambtelijk secretaris
  • Mevrouw Nelleke Goethem-Langeraert
  • Mevrouw Alice Sprangers-Marquinie
  • Mevrouw Pauline Visser

De cliëntenraad is nog op zoek naar leden!

De cliëntenraad is op zoek naar (ex-)cliënten en indirect betrokkenen (vanaf 14 jaar) die graag meedenken, meepraten en (gevraagd en ongevraagd) advies geven over zaken die voor hen van belang zijn en die zich betrokken voelen bij Intervence. De cliëntenraad is te bereiken via het e-mailadres cliëntenraad@intervence.nl of telefonisch via voorzitter Niek de Klerk op 06-51278428.

Vragen? Opmerkingen? We horen het graag!