Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Intervence is er om:

  • kinderen te beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd;
  • gezinnen met problemen ondersteunen en te versterken;
  • en de regie te voeren over hulpverlening.

Dat doen we in het gedwongen kader en door middel van preventieve jeugdbescherming.