Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Als ouder(s) ben je belangrijk voor jouw kind(eren).

Maar je bepaalt niet langer alleen hoe je jouw kind(eren) opvoedt. Omdat de opvoedsituatie voor jouw kind moet verbeteren, heeft de gezinsmanager daar ook wat over te zeggen. De gezinsmanager houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met jouw mening en wensen. Zolang die in het belang zijn van jouw kind(eren).

Staat jouw kind onder toezicht? Dan neem je belangrijke beslissingen over de opvoeding van jouw kind samen met de gezinsmanager. Als er onenigheid is en het is niet in het belang van de kinderen, dan heeft de gezinsmanager het laatste woord over de opvoeding en verzorging van jouw kind. Met een schriftelijke aanwijzing zit er niets anders op dan het advies van de gezinsmanager op te volgen. Tenzij je het er echt niet mee eens bent. Je kunt de kinderrechter vragen om de schriftelijke aanwijzing te veranderen of te laten vervallen.

Bij een voogdijmaatregel ben je niet langer verantwoordelijk voor jouw kind. De gezinsmanager heeft regelmatig gesprekken met jou kind en zorgt ervoor dat jouw kind op een goede plek opgevoed en verzorgd wordt. Je blijft wel betrokken bij de opvoeding van jouw kind. Hoe? De gezinsmanager zorgt voor ontmoetingen met jouw kind en laat je weten hoe het met uw kind gaat. Tenzij dit niet in het belang van uw kind is.

Jouw rechten

  • Je hebt het recht om betrokken te worden bij het maken en uitvoeren van het plan van aanpak voor een betere opvoedsituatie voor jouw kind. Tenzij dit niet in het belang is van uw kind.
  • Ben je het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter? Je hebt het recht om tot drie maanden na de uitspraak in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof.
  • Zijn jouw omstandigheden veranderd? Vind je dat een beslissing van de kinderrechter niet langer terecht is? Je hebt het recht jouw gezinsmanager te vragen de beslissing te herzien. De kinderrechter neemt het uiteindelijke besluit.
  • Krijg je van de gezinsmanager een schriftelijke aanwijzing? Je hebt het recht om bij de kinderrechter in beroep te gaan.
  • Ben je niet tevreden over de begeleiding? Je hebt het recht om een klacht in te dienen.
  • Je hebt het recht uw dossier in te zien, te wijzigen en te vernietigen.