Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Waarom een voogdijmaatregel?

In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouder(s) van het kind. Maar als de kinderrechter besluit dat de ouders het ouderlijk gezag niet mogen/kunnen uitoefenen of als beide ouders overleden zijn, dan moet iemand anders het van hen overnemen. Dit heet een voogdijmaatregel.

De voogdijmaatregel is uitgesproken, hoe gaat het nu verder?

Je krijgt een contactpersoon vanuit Intervence: een gezinsmanager. Deze heeft regelmatig gesprekken met jouw kind en zorgt ervoor dat jouw kind op een goede plek opgevoed en verzorgd wordt. De gezinsmanager is volledig verantwoordelijk voor jouw kind en beslist bijvoorbeeld naar welke school het kind gaat of zet een handtekening die nodig is voor het openen van een bankrekening.

De gezinsmanager van Intervence werkt niet alleen. Hij/zij legt verantwoording af aan de teammanager. Belangrijke beslissingen voor het kind worden door de gezinsmanager, de teammanager en een gedragsdeskundige samen genomen.

Het liefst plaatsen we het kind bij een persoon die dicht bij hem/haar staat

Opvoeden gebeurt het best in de natuurlijke omgeving van het kind. Het is voor een kind meer vertrouwd dat belangrijke beslissingen genomen worden door een persoon die dicht bij hem/haar staat, dan door een gezinsmanager van een instelling. Daarom gaat Intervence gedurende de voogdij op zoek naar een iemand uit de omgeving van het kind, die de gezinsmanager van Intervence op termijn kan overnemen. Dit kan een pleegouder zijn, maar ook een oma/opa, oom of tante.

Wat doet de gezinsmanager?

Bij de start van de voogdij maakt de gezinsmanager in een bijeenkomst samen met jouw kind, de ouders, de verzorgers en andere belangrijke personen in het leven van jouw kind, een plan van aanpak. In dit plan staat beschreven waaraan er het komende jaar gewerkt wordt op het gebied van opvoeding en verzorging, ontwikkeling, hulpverlening, veiligheid, financiën en gezag.

Dit plan wordt naar alle betrokkenen verzonden. Ieder jaar wordt in een bijeenkomst besproken of de doelen behaald zijn en worden er nieuwe doelen opgesteld.

Hoe lang duurt een voogdijmaatregel?

De maatregel eindigt meestal als jouw kind 18 jaar, en dus meerderjarig, wordt. Vanaf deze leeftijd beslist jouw kind zelf over zijn of haar leven. De voogdij vanuit Intervence eindigt ook als iemand uit de omgeving van jouw kind de voogdij overneemt.