Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Om verschillende redenen kun je een uitnodiging ontvangen voor een rechtszitting op de rechtbank.

Bijvoorbeeld:

  • Als er voor jouw kind een jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) is verzocht.
  • Als er voor jouw kind een verlenging van de ondertoezichtstelling wordt gevraagd.
  • Als jouw kind mogelijk uit huis wordt geplaatst.
  • Als de ondertoezichtstelling voor jouw kind voortijdig wordt beëindigd.
  • Als jouw kind moet voorkomen in verband met een strafbaar feit.
  • Als er een spoedmaatregel wordt uitgesproken.