Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Als je wel cliënt bent bij Intervence

Overdag, avond en in het weekend: 0118 – 677 600 (24 uur per dag bereikbaar)*
We brengen je direct in contact met jouw gezinsmanager of een collega, die met jou kijkt wat er gebeuren moet. Als het nodig is kan er opvang voor je geregeld worden.

* Kun je Intervence buiten kantoortijd en door onbekende redenen via 0118 – 677 600 niet bereiken? Dan kun je direct bellen naar 0411 – 650 698. 

Als je geen cliënt bent bij Intervence

Kindermishandeling of huiselijk geweld

Neem contact op met Veilig Thuis. Via het telefoonnummer 0800-2000. Dit is het Advies- en meldpunt voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Kindertelefoon

Heb je problemen of wil je ergens over praten? Als jongere kun je ook contact opnemen met de Kindertelefoon.

Ongewenst seksueel gedrag of seksueel misbruik?

Praat erover! We begrijpen dat het niet niet makkelijk is, maar wel heel belangrijk. Zoek iemand uit je omgeving die je vertrouwt en hierbij kan helpen of neem contact op met de Kindertelefoon of Veilig Thuis. Mensen van deze organisaties luisteren naar je en kijken samen met jou en mensen die je vertrouwt wat er nodig is om de situatie te stoppen en te zorgen dat je hulp krijgt via de gemeente waar je woont. Soms is het belangrijk om melding of aangifte te doen bij de politie.