Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf

Soms zijn er thuis problemen. Vaak gaan die na een tijdje weer over. Als dat niet gebeurt, of als de problemen steeds groter worden, kan het zo zijn dat je je onveilig voelt. Mogelijk heb je als kind thuis vaak ruzie met je ouders of zijn je ouders gescheiden en verloopt het contact tussen hen niet goed. Of je bent in aanraking gekomen met de politie omdat je een strafbaar feit gepleegd hebt. Als bijvoorbeeld één of meer van deze situaties zich voordoen krijgt Intervence van de gemeente of kinderrechter de taak om jou en je gezin te begeleiden.

Als andere professionals Intervence inschakelen

Begeleiding door Intervence gebeurt pas als iemand anders, zoals bijvoorbeeld een huisarts, een leraar van school, een buurvrouw of een hulpverlener zorgen over veiligheid van kinderen binnen het gezin heeft en dit meldt bij een wijk- of gebiedsteam van een gemeente of Veilig Thuis. Soms bespreekt de melder die zorgen eerst met het gezin, maar zij kunnen ook direct hun zorgen melden bij één van deze organisaties.

Maak je jezelf zorgen? Praat erover! Vervolgens kun je (samen met iemand die je vertrouwt) je zorgen melden bij het wijk- en gebiedsteam van de gemeenten of Veilig Thuis. Als een wijk- en gebiedsteam of Veilig Thuis de zorgen zo groot en ingewikkeld vindt, wordt een gezin pas aangemeld bij Intervence. We noemen aanmelding door de gemeente ook wel preventieve jeugdbescherming. Als je als gezin vrijwillig meewerkt om (weer) een veilige opgroei- en opvoedsituatie te realiseren, door problemen op te lossen en dingen die goed gaan te versterken, is een maatregel (jeugdbescherming- en of reclassering) niet nodig. Ons uitgangspunt blijft de veiligheid van kinderen.

Als de Kinderrechter ons verzoekt om een gezin te begeleiden

Ook kan een kinderrechter bepalen of begeleiding van Intervence nodig is. Dat gebeurt als andere hulp niet helpt en de gemeente, een jeugdhulpinstelling of Veilig Thuis dit meldt bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad onderzoekt of het nodig is dat jouw ouders verplicht worden om hulp te accepteren. Als de Raad voor de Kinderbescherming na onderzoek vaststelt dat jouw ouders niet mee willen werken aan hulpverlening en er écht veiligheid voor jou moet komen, vraagt de Raad de kinderrechter om een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen. Als je in aanraking bent gekomen met de politie in verband met een strafbaar feit, bepaalt de kinderrechter welke jeugdreclasseringsmaatregel nodig is. Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt een gezin altijd begeleid door een instelling die gecertificeerd is voor het uitvoeren van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Intervence is zo’n gecertificeerde instelling in Zeeland.

We begeleiden jou en je gezin stap voor stap

  • Per gezin wordt er één contactpersoon vanuit Intervence aangesteld: de gezinsmanager.
  • De gezinsmanager praat met het hele gezin. Jullie bespreken vooral wat er goed gaat en welke zorgen er zijn.
  • Samen schrijven jullie een plan. In dat plan hebben jullie opgeschreven wat er nodig is om de situatie te verbeteren (doelen). Ook staat er in het plan wie uit jullie omgeving eventueel kan helpen. Verder staat er in welke extra hulp of begeleiding er gaat komen.
  • De gezinsmanager regelt vervolgens dat het gezin deze hulp krijgt.  Deze hulp wordt ingezet door een andere organisatie dan Intervence.
  • De gezinsmanager ziet erop toe dat het gezin de juiste hulp krijgt en dat de doelen van de hulp worden gehaald.

In onze werkwijze beschrijven we meer uitgebreid hoe begeleiding door Intervence werkt.