Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Bestuurlijke fusie Intervence en Jeugdbescherming west

Gemeenteraden financieren jeugdbescherming- en reclassering voor 5 jaar

De 13 Zeeuwse gemeenteraden zijn allemaal* akkoord gegaan met financiering van jeugdbeschermings- en reclasseringstaken die van Intervence naar Jeugdbescherming west gaan. Het is de bedoeling dat beide organisaties bestuurlijk fuseren, waarna de organisatie de naam Jeugdbescherming west Zeeland gaat voeren. Het akkoord van de 13 Zeeuwse gemeenteraden is een belangrijke stap in dit fusieproces.

Na 16 juni meer duidelijkheid

De voorwaarden waaronder Jeugdbescherming west Zeeland kan gaan werken, zijn openbaar gepubliceerd op TenderNed. De termijn van 20 dagen om hierop te reageren loopt op 16 juni 2021 af.  Daarna wordt bepaald of de opdracht aan Jeugdbescherming west Zeeland verleend kan worden. Dan wordt ook duidelijk of de bestuurlijke fusie tussen Intervence en Jeugdbescherming west door kan gaan.

Gezinnen kunnen eigen gezinsmanager behouden

Voor jeugdigen en gezinnen die zorg van Intervence ontvangen is dit mooi nieuws. Zodra de bestuurlijke fusie rond is, is het voor veel jeugdigen en gezinnen mogelijk om dezelfde gezinsmanager te behouden. Jeugdbescherming west en Intervence werken volgens dezelfde werkwijze, dus de werkwijze van de gezinsmanagers blijft gelijk.

Voor zowel de jeugdigen, gezinnen en de medewerkers van beide organisaties komt er binnenkort meer duidelijkheid.

* het akkoord van de gemeenteraad van Vlissingen is onder voorbehoud van de provincie Zeeland en de artikel 12 inspecteur als financieel toezichthouders