Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Belangrijke stap op weg naar fusie Intervence en Jeugdbescherming west

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben via TenderNed op 27 mei 2021 de voorwaarden bekend gemaakt waaronder Jeugdbescherming west Zeeland de jeugdbescherming en –reclassering in Zeeland kan gaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat Jeugdbescherming west Zeeland wordt gevormd door een bestuurlijke fusie van Stichting Intervence met Jeugdbescherming west. Tijdens de wettelijke reactieperiode na publicatie van de voorwaarden zijn er geen bezwaren ontvangen waaruit blijkt dat de bestuurlijke fusie niet door kan gaan. De planning is krap, maar 1 juli 2021 is nog steeds haalbaar als ingangsdatum voor de fusie.

Contracten afsluiten

De gemeenten moeten nu alleen nog een contract met Jeugdbescherming west afsluiten.   En de beide jeugdbeschermingsorganisaties zullen gezamenlijk nog een fusieovereenkomst sluiten en gesprekken voeren met de Raden van Toezicht, cliëntenraden, ondernemingsraden en vakbonden.

Grote waardering voor medewerkers Intervence en de gezinnen

De betrokken partijen zetten alles op alles om de fusie op 1 juli 2021 in te laten gaan. Hiermee komt er een einde aan een lange periode van onzekerheid voor de jeugdigen en gezinnen in Zeeland die jeugdbescherming of –reclassering nodig hebben en voor de medewerkers van Intervence. Wij bedanken iedereen die betrokken is geweest bij het tot stand komen van deze voorgenomen bestuurlijke fusie. In het bijzonder spreken we onze waardering uit voor alle medewerkers van Intervence en de gezinnen die door hen begeleid worden. De medewerkers van Intervence hebben zich in deze onzekere periode onverminderd ingezet voor de veiligheid van kinderen in Zeeland.