Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg en worden aangevuld door personeelsregelingen van Intervence. Die lichten we hieronder toe.  Klinkt goed? Bekijk onze vacatures en solliciteer direct.

 

Je CAO

De functies bij Intervence vallen onder de cao Jeugdzorg (2017-2019). In deze cao staan jouw rechten, plichten en arbeidsvoorwaarden uitgebreid omschreven. Zo ontvang je van ons in mei een vakantietoeslag van 8%, in december een eindejaarsuitkering van 8,3% en de mogelijkheid tot deelname aan een collectieve zorgverzekering. De meest recente versie van de cao kun je raadplegen via jeugdzorgnederland.nl.

Je salaris

Bij aanstelling stellen we je salaris vast. Dit salaris hangt onder andere af van je opleiding, werkervaring en leeftijd en is gebaseerd op de schaal van de cao Jeugdzorg waarin je functie is gewaardeerd en je laatste genoten bruto-inkomen. In de cao vind je ook het generieke functieboek; hierin staat onder meer welke functies er zijn en welke schaal bij jouw functie hoort.

Afhankelijk van je functie kan van je gevraagd worden om na je eerste arbeidsjaar buiten kantooruren bereikbaar te zijn (gemiddeld één week per jaar). Dit noemen we een bereikbaarheidsdienst. Hiervoor ontvang je van Intervence een vergoeding ter compensatie. De afspraken hierover zijn conform cao.

Je contract

Wanneer je bij Intervence aan de slag gaat, bieden we je standaard een tijdelijk contract aan van 12 maanden met één maand proeftijd. Minimaal een maand voor afloop van dit jaarcontract overwegen we de voortzetting van je dienstverband.

Je eerste jaar

Bij Intervence vinden we het belangrijk dat nieuwe collega’s goed van start kunnen gaan. Gedurende je eerste jaar monitoren we regelmatig hoe het met je gaat en plannen we een aantal officiële gespreksmomenten in. Er ligt voor iedereen een inwerkprogramma klaar waar je samen met je mentor mee aan de slag gaat. Gezinsmanagers starten daarnaast met een scholingstraject op het gebied van de FFP-methodiek en de kennis die nodig is om in de jeugdbescherming te werken.

Je pensioen

Als je bij Intervence werkt, bouw je pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Deelname aan de pensioenregeling is verplicht. Intervence betaalt maandelijks een premie voor je pensioen. Je betaalt zelf ook maandelijks een pensioenpremie; deze wordt ingehouden op je brutosalaris.

Voor meer informatie over de pensioenregeling van PFZW kun je terecht op: www.pfzw.nl.

Je zorgverzekering

We hebben collectieve zorgverzekeringen afgesloten met zorgverzekeraars CZ en IZZ. Als je kiest voor één van deze zorgverzekeraars, dan ontvang je een korting op de verzekeringspremie. Daarnaast ontvang je van Intervence een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering van bruto €20,- per maand, ook wanneer je niet voor een collectieve verzekering kiest.

Je verlof

Bij een fulltime dienstverband (36 uur) krijg je bij Intervence 144 uur basisverlof. Daarnaast heb je 56 uur verlofbudget. Op jaarbasis heb je als fulltimer dus recht op 200 verlofuren. Deze uren worden berekend naar rato van het aantal uur dat je volgens jouw arbeidsovereenkomst werkt.

Je vergoedingen

Bij Intervence komen we je tegemoet in je kosten voor woonwerkverkeer (o.a. met een T-Tag voor de Westerscheldetunnel, indien nodig). Moet je voor je functie dienstreizen of andere onkosten maken? Ook deze worden door ons vergoed conform onze eigen regelingen. Daarnaast krijg je bij een ambulante functie een mobiel en een laptop of tablet van ons.

Je extraatjes

Jij zet je het hele jaar door hard in voor de gezinnen die we begeleiden. Daarom vinden we het ook belangrijk om jou het gedurende het jaar een extraatje te geven als waardering voor jouw inzet. Denk daarbij aan een teamuitje, ons jaarlijkse personeelsfeest en een kerstpakket aan het einde van het jaar.

Je vakbond

Jij bent er voor anderen. Maar de sector is er ook voor jou! Vakbond FNV Zorg en Welzijn en vakbond CNV Zorg en Welzijn zetten zich in voor de belangen van werkenden in de zorg- en welzijnssector, maar ook voor studenten, gepensioneerden en anders actieven (zoals mensen met een uitkering). Samen met hun leden zorgen zij ervoor dat jij je werk goed en met plezier kunt doen. Dit kan variëren van salarisverhoging en het hebben van een veilige werkplek tot het doen van opleidingen of een betere werk-privébalans. Dit doen zij onder meer door afspraken te maken over werk en inkomen die worden vastgelegd in de cao, te zorgen voor eerlijke wetgeving en je te helpen bij je professionele ontwikkeling.

Je balans

Bij Intervence helpen we je om de balans tussen werk en privé te vinden én te houden. Samen kijken we naar mogelijkheden om – afhankelijk van je functie – je arbeidsduur en werktijden af te stemmen op jouw wensen. Dat maakt het mogelijk om deeltijd te werken of je werktijden flexibel in te vullen, bijvoorbeeld omdat je de kinderen naar school brengt, mantelzorg verleent of files wilt vermijden. Daarnaast zijn er opties om thuis te werken tijdens een vaste werkdag of bij ziekte van een gezinslid. Omdat we werksfeer en kennisdeling belangrijk vinden, is het wel van belang dat je regelmatig op kantoor aanwezig bent.

Je ontwikkeling

Jouw persoonlijke groei en ontwikkeling vinden we belangrijk. Daarom investeren we graag in jouw professionaliteit. Minimaal een keer per jaar bespreken we je voortgang en functioneren. Jij weet het beste wat jij aan deskundigheid nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Daarom kun je in overleg met je leidinggevende een gericht ontwikkelplan opstellen. Daarin leg je vast hoe jij je wilt ontwikkelen bij Intervence. Ook wensen voor een specifieke individuele opleiding, studiefaciliteiten of lidmaatschap voor een vakbond of beroepsvereniging kun je hierin vastleggen.

Om jou als professional verder te versterken, neem je deel aan trainingen en cursussen volgens de beroepseisen en heel praktisch gericht op je eigen werkomgeving. Daarnaast heb je onbeperkt toegang tot ons online platform Intervence Academie. Daar doe je kennis op over onderwerpen die jou interesseren en op een tempo en een manier die bij jou past. Naast jeugdzorg-gerelateerde onderwerpen kun je via e-learnings en webinars meer leren over onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, loopbaanontwikkeling, digitale vaardigheden, time management en meer.

Je professionaliteit

Iedereen die bij Intervence wil werken, moet een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen. Hiermee laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdbescherming. Daarnaast betekent professionalisering voor een aantal functiegroepen dat je ingeschreven moet zijn in het beroepsregister voor specialisten in de jeugdsector (SKJ) om bij ons aan de slag te kunnen.

Met deze beroepsregistratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak, door het behalen van accreditatiepunten voor deskundigheidbevordering, te reflecteren en te werken volgens de beroepscode en richtlijnen.

Het is jouw professionele verantwoordelijkheid om je te registreren, op de hoogte te zijn van de kwaliteitseisen, hier aan te voldoen en ook zorg te dragen voor de herregistratie. Wij ondersteunen je daarin door samen te kijken naar geaccrediteerde scholingsmogelijkheden die bijdragen aan jouw ontwikkeling en de herregistratie in het beroepsregister.