Intervence en coronavirus

De maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt, als gevolg van het coronavirus, hebben een groot effect op onze organisatie. We begrijpen dat dit vragen oproept bij de gezinnen waar onze gezinsmanagers werkzaam zijn. In ons nieuwsbericht lichten we toe wat de maatregelen rondom het coronavirus betekenen voor onze hulpverlening.

Specialist in jeugdveiligheid

Wat maakt ons uniek?

‘Met onze expertise, moed en passie beschermen wij kwetsbare kinderen in onveilige opgroei- en opvoedsituaties’

Intervence is de Gecertificeerde Instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met een preventieve of wettelijke opdracht beschermen we kinderen in onveilige opgroei- en opvoedsituaties en begeleiden we gezinnen die op meerdere leefgebieden in elkaar grijpende problemen hebben.

We zijn een Zeeuwse maatschappelijke organisatie, met gezinsgerichte medewerkers die zich volledig inzetten voor de veiligheid van kinderen. Professioneel, kwalitatief én met passie. Iets waar we met z’n allen trots op zijn.

Over ons